forsøgsdyrenes værn

Verdensdagen for Forsøgsdyr 24. april

Forsøgsdyrenes Værn er medstifter af Verdensdagen, hvilket skete på et møde i 1978 med vore internationale samarbejdspartnere på Foreningens sekretariat. Siden Forsøgsdyrenes Værns stiftelse i 1963 har vi utrætteligt arbejdet for at udbrede kendskabet til forskning, hvor anvendelsen af forsøgsdyr kan erstattes af andre metoder, samarbejdet internationalt for at påvirke lovgivningen om forsøgsdyr, og gjort en indsats for at påvirke brugere af forsøgsdyr til at anvende mere humane metoder. Og der er sket mange fremskridt – men der er stadig et stykke vej at gå.

Den bedste måde at komme bort fra forsøg på dyr er ved at sætte noget andet i stedet.

Forskning uden brug af dyr er øget i de senere år – men især i udlandet. Forsøgsdyrenes Værn gør sit til at fremme forskningsprojekter som fører til, at forsøgsdyr skånes og erstattes med dyrefri metoder. Hvert år uddeler vi en større sum penge til forskningsprojekter, som kan erstatte forsøg på dyr. Du kan læse om nogle af de projekter vi har støttet her…   

Finder du det også vigtigt at fremme dyrefri forskning, så send et bidrag på 1551 – 4 69 82 82 og hjælp os med at afløse forsøg på dyr med andre metoder. Mærk dit bidrag Dyrefri forskning. Du kan også sende dit bidrag til MobilePay 55 88 70. Gaver er fradragsberettigede efter SKAT’s regler – i givet fald skal du så oplyse dit cpr.nr.

Har du en kort besked, kan du skrive til os hér. Du kan alternativt lægge en besked hos det firma der passer telefon for os — nummeret er

 88 24 59 54

Køb vinterkort

Køb julekort

Forsøgsdyrenes-Værn-støt-dyrefriforskning
Vil du sikre dyrefri forskning i fremtiden?

Af etiske grunde er det vigtigt at støtte dyrefri forskning. Ikke blot fordi dyrene skånes for lidelser, men fordi forskningsresultaterne er menneske-relevante og ikke forstyrres af, at være udført i en helt anden organisme.
Forsøgsdyrenes Værn finansierer forskning, der kan erstatte dyreforsøg og vi har en seriøs, proaktiv tilgang til udfasning af forsøgsdyr i medicinsk forskning – helt i tråd
med EU-direktivet på området.
Forsøgsdyrenes Værn mener, at en fuldstændig erstatning af dyreforsøg med andre metoder på sigt vil føre til teknologisk innovation, fremme lægevidenskaben og levere pålidelige data, der er relevante for mennesker.
Hjælp forsøgsdyrene – giv din støtte på: 1551-4 69 82 82 eller
MobilePay 55 88 70
Mærk dit bidrag Dyrefri Forskning.
Gaver er fradragsberettigede efter SKAT’s regler, men husk i så fald at oplyse cpr.nr. hér.
Læs om nogle af de projekter Forsøgsdyrenes Værn har støttet her…

Databaseanalyser er bedre end dyreforsøg.

_________________________

_________________________

_________________________