Forsøgsdyrenes Værn Botox dyrefri testing nu

Skån dyrene: bed Sloan Pharma om straks at stoppe de lidelsesfulde dyreforsøg og fremover lade al botox-testning være dyrefri. Det kan ikke vente! 

Vi opfordrer dig til at sende et brev til Sloan Pharma, hvori du protesterer mod deres fortsatte brug af dyr i botox-testning. Du kan gå ind på vores hjemmeside www.forsoegsdyrenes-vaern.dk  og derfra kopiere brevet over i din egen mail. Husk at skrive under med dit navn og din adresse.  

Langt den største mængde botulinum-toksin anvendes til at reducere ansigtslinjer og rynker ved at lamme de involverede muskler. Men prisen på et ungdommeligt udseende betales stadig af et enormt antal mus – i Europa alene løber antallet op i omkring 400.000. Tyske myndigheder gav i 2019 Sloan Pharma tilladelse til at anvende 46.800 mus. De lidelsesvoldende dyreforsøg blev udført på Hamburgs laboratorium LPT indtil det blev lukket i februar 2020. Det vides i øjeblikket ikke, hvor forsøgene udføres.

Hvert parti botox testes i den kontroversielle LD-50 (Lethal Dose: dødelig dosis) hvor grupper af mus får indsprøjtning i bughulen med forskellige doser af giftstoffet for at finde den dosis, som dræber halvdelen af dyrene. Det indebærer forfærdelige lidelser for dyrene, som langsomt kvæles når de muskler, som bruges til at trække vejret, langsomt lammes mens dyrene er ved fuld bevidsthed.

Ved en ihærdig indsats har vi og vore europæiske samarbejdspartnere fået overbevist fabrikanterne Allergan, Merz og Ipsen til at udvikle og anvende cellebaserede testmetoder og erstatte de fleste af deres dyreforsøg. Sloan Pharma fortsætter imidlertid med at anvende dyr i deres testning af præparatet.

I 2018 solgte det japanske selskab Eisai sit botulinumtoksin B-præparat Neurobloc® til firmaet Sloan Pharma, som har kontorer i Luxembourg og Schweiz. Eisai havde anvendt ialt 90.000 mus til testning af deres Neurobloc®-præparat i 2014/2015. Igennem alle årene har vi og vore samarbejdspartnere presset på for at få Eisai til at udvikle og anvende en dyrefri testmetode, og ifølge Eisai havde de nu indledt processen. Men efter salget til Sloan Pharma ser der ikke ud til at ske noget på den front.

Der sker fremskridt, men…

I 2018 solgte det japanske selskab Eisai sit botulinumtoksin B-præparat Neurobloc® til firmaet Sloan Pharma, som har kontorer i Luxembourg og Schweiz. Eisai havde anvendt ialt 90.000 mus til testning af deres Neurobloc®-præparat i 2014/2015. Igennem alle årene har vi og vore samarbejdspartnere presset på for at få Eisai til at udvikle og anvende en dyrefri testmetode, og ifølge Eisai havde de nu indledt processen. Men efter salget til Sloan Pharma ser der ikke ud til at ske noget på den front.

Smuthul i lovgivningen

Forsøgsdyrenes Værn finder det kritisabelt, at producenter benytter sig af et hul i lovgivningen, og tester produktet på dyr, fordi boutulingiftprodukterne også har en (mindre) medicinsk anvendelse. Boutulinumprodukter bliver hovedsageligt anvendt i kosmetisk øjemed, og bør følgelig være omfattet af kosmetikdirektivets forbud mod dyreforsøg.

Har du en kort besked, kan du skrive til os hér. Du kan alternativt lægge en besked hos det firma der passer telefon for os — nummeret er

 88 24 59 54

Vil du sikre dyrefri forskning i fremtiden?

Af etiske grunde er det vigtigt at støtte dyrefri forskning. Ikke blot fordi dyrene skånes for lidelser, men fordi forskningsresultaterne er menneske-relevante og ikke forstyrres af, at være udført i en helt anden organisme.
Forsøgsdyrenes Værn finansierer forskning, der kan erstatte dyreforsøg og vi har en seriøs, proaktiv tilgang til udfasning af forsøgsdyr i medicinsk forskning – helt i tråd
med EU-direktivet på området.
Forsøgsdyrenes Værn mener, at en fuldstændig erstatning af dyreforsøg med andre metoder på sigt vil føre til teknologisk innovation, fremme lægevidenskaben og levere pålidelige data, der er relevante for mennesker.
Hjælp forsøgsdyrene – giv din støtte på: 1551-4 69 82 82 eller
MobilePay 55 88 70
Mærk dit bidrag Dyrefri Forskning.
Gaver er fradragsberettigede efter SKAT’s regler, men husk i så fald at oplyse cpr.nr. hér.
Læs om nogle af de projekter Forsøgsdyrenes Værn har støttet her…

Hajer og Covid-19

En halv million hajer risikerer at blive dræbt ved fremstilling af Covid-19-vaccine.

Databaseanalyser er bedre end dyreforsøg.

_________________________

_________________________

Brugte frimærker modtages med tak

_________________________

_________________________