Verdensdagen for Forsøgsdyr

Den 24. april var det Verdensdagen for Forsøgsdyr, men i Forsøgsdyrenes Værn er hver dag forsøgsdyrenes dag. For forsøgsdyr er glemte dyr, men det arbejder vi på at ændre.
 

Forsøgsdyrenes Værn har en seriøs, proaktiv tilgang til udfasning af forsøgsdyr i medicinsk forskning – heit i tråd med EU-direktivet på området. Dyrefri forskning er menneskerelevant, fordi den ikke forstyrres af at være udført i en anden organisme. Forsøgsdyrenes Værn finansierer forskningsprojekter, som kan erstatte forsøg på dyr. Du kan læse om nogle af projekterne ved at klikke i højre spalte på Støttede projekter. 

Finder du det vigtigt at fremme dyrefri forskning, så send et bidrag på 1551 – 4 69 82 82 mærket Dyrefri forskning. Du kan også overføre et beløb via MobilePay 55 88 70.
 

Vi arbejder bl.a. for
• at udbrede kendskabet til dyrefri forskning,
• at støtte forskning i og udvikling af metoder uden brug af dyr,
• at oplyse om forsøgsdyrenes kår og hvad de udsættes for,
• at påvirke brugerne af forsøgsdyr til at anvende mere humane metoder,
• at samarbejde internationalt med henblik pâ at forbedre lovgivningen pâ området.

Forsøgsdyrenes Værn er initiativtager til og medstifter af Verdensdagen for Forsøgsdyr, hvilket skete på et møde i 1979 i København med vore internationale samarbejdspartnere.

OBS

Efter et større strømnedbrud i kontorets område er vores telefonanlæg desværre brudt sammen, og det har indtil nu ikke været muligt, at få det repareret. Har du meddelelser som haster, så kan du skrive en besked hér eller læg en besked hos det firma der passer telefon for os — nummeret er 88 24 59 54.
Vi beklager meget den ulejlighed nedbruddet bevirker.

Venlig hilsen
Forsøgsdyrenes Værn

Køb vinterkort

Brugte frimærker modtages med tak