forsøgsdyrenes værn LFV

Det amerikanske firma Deployment Medicine International, der havde planer om at udføre eksperimenter på levende grise på vegne af den amerikanske hær, trak d. 2. oktober 2012 et søgsmål mod den tyske stat Thüringen tilbage. Forsøgene skulle udføres for at uddanne soldater og paramedicinere.

thueringen-wappen_big[1]Firmaet havde i 2010 fået et nej fra ‘das Thüringer Sozialministerium’ på dets ansøgning. De planlagte forsøg involverede, at grisene blev påført knivskader og fik amputeret lemmer, for hvilke en række realistiske simulationsmodeller er tilgængelige. Tre uafhængige eksperter vurderede forsøgene som værende uvidenskabelige og af begrænset uddannelsesmæssig værdi. På den baggrund valgte virksomheden at droppe søgsmålet.

Den tyske hær udfører ikke dyreforsøg med henblik på uddannelse.
Læs mere:
Beskrivelse af Forsvarets traumekurser med grise
Alternativer til dyr i militærtræning
Hvilke lande anvender ikke dyr i traumekurser?
Hvad sker der i USA?

About us - in English

Har du en kort besked, kan du skrive til os hér. Du kan alternativt lægge en besked hos det firma der passer telefon for os — nummeret er

 88 24 59 54

Forsøgsdyrenes-Værn-støt-dyrefriforskning
Vil du sikre dyrefri forskning i fremtiden?

Af etiske grunde er det vigtigt at støtte dyrefri forskning. Ikke blot fordi dyrene skånes for lidelser, men fordi forskningsresultaterne er menneske-relevante og ikke forstyrres af, at være udført i en helt anden organisme.
Forsøgsdyrenes Værn finansierer forskning, der kan erstatte dyreforsøg og vi har en seriøs, proaktiv tilgang til udfasning af forsøgsdyr i medicinsk forskning – helt i tråd
med EU-direktivet på området.
Forsøgsdyrenes Værn mener, at en fuldstændig erstatning af dyreforsøg med andre metoder på sigt vil føre til teknologisk innovation, fremme lægevidenskaben og levere pålidelige data, der er relevante for mennesker.
Hjælp forsøgsdyrene – giv din støtte på: 1551-4 69 82 82 eller
MobilePay 55 88 70
Mærk dit bidrag Dyrefri Forskning.
Gaver er fradragsberettigede efter SKAT’s regler, men husk i så fald at oplyse cpr.nr. hér.
Læs om nogle af de projekter Forsøgsdyrenes Værn har støttet her…

Hajer og Covid-19

En halv million hajer risikerer at blive dræbt ved fremstilling af Covid-19-vaccine.

Databaseanalyser er bedre end dyreforsøg.

_________________________

_________________________

Brugte frimærker modtages med tak

_________________________

_________________________