forsøgsdyrenes værn

Dyrevenlige rengøringsmidler certificeres under den internationalt anerkendte standard, Humane Household Product Standard (HHPS). For at kunne modtage certifikatet skal fabrikanten bevise, at ingen af varerne i produktsortimentet indeholder ingredienser, der i udviklingsprocessen er blevet testet på dyr. En uafhængig instans foretager certificeringsprocessen, som gentages hvert tredie år. Regler for at opnå HHPS certificeringen:

  • Producenten må ikke udføre eller udlicitere tests på dyr, hverken for enkelte indholdsstoffer eller færdige produkter.
  • Producenten skal have forsikringer fra sine underleverandører om at ikke heller de anvender ingredienser eller produkter, der er dyretestede efter den såkaldte ’cut-off’ dato – det vil sige den fastsatte dato for at indstille enhver anvendelse af dyreforsøg i fremstillingsprocessen.
  • Producenten skal acceptere uafhængig tilsyn af denne politik gennem en revisionsprogram.

Læs mere:

https://www.forsoegsdyrenes-vaern.dk/er-din-kommune-dyrevenlig/

https://www.forsoegsdyrenes-vaern.dk/kampagner/rengoringsmidlernes-snavsede-hemmeligheder/

About us - in English

Har du en kort besked, kan du skrive til os hér. Du kan alternativt lægge en besked hos det firma der passer telefon for os — nummeret er

 88 24 59 54

Køb vinterkort

Køb julekort

Forsøgsdyrenes-Værn-støt-dyrefriforskning
Vil du sikre dyrefri forskning i fremtiden?

Af etiske grunde er det vigtigt at støtte dyrefri forskning. Ikke blot fordi dyrene skånes for lidelser, men fordi forskningsresultaterne er menneske-relevante og ikke forstyrres af, at være udført i en helt anden organisme.
Forsøgsdyrenes Værn finansierer forskning, der kan erstatte dyreforsøg og vi har en seriøs, proaktiv tilgang til udfasning af forsøgsdyr i medicinsk forskning – helt i tråd
med EU-direktivet på området.
Forsøgsdyrenes Værn mener, at en fuldstændig erstatning af dyreforsøg med andre metoder på sigt vil føre til teknologisk innovation, fremme lægevidenskaben og levere pålidelige data, der er relevante for mennesker.
Hjælp forsøgsdyrene – giv din støtte på: 1551-4 69 82 82 eller
MobilePay 55 88 70
Mærk dit bidrag Dyrefri Forskning.
Gaver er fradragsberettigede efter SKAT’s regler, men husk i så fald at oplyse cpr.nr. hér.
Læs om nogle af de projekter Forsøgsdyrenes Værn har støttet her…

Databaseanalyser er bedre end dyreforsøg.

_________________________

_________________________

_________________________