Opsparing og dyreværn

Forsøgsdyrenes Værn
Selvom du har respekt for dyr og lever efter det i din hverdag, så kan du via din bank, pensionskasse, forsikringsselskab eller investeringsforening uforvarende komme til at støtte f.eks. forsøgsindustrien, minkproduktionen, grisefabrikker, industriel kyllingeproduktion, mælkeproduktionen og virksomheder der producerer miljøbelastende produkter, der ødelægger natur og dyreliv. Hvad kan du gøre? Kræve at dine penge investeres etisk efter regler du selv opstiller. Rekvirér folder om emnet. (Er du medlem, så har du allerede modtaget folderen.)

  Jeg ønsker at bestille folderen “Opsparing og dyreværn”

  Navn*

  Adresse*

  Postnummer*

  By*

  Land*

  Telefon

  Felter markeret med * skal udfyldes.

  Har du en kort besked, kan du skrive til os hér. Du kan alternativt lægge en besked hos det firma der passer telefon for os — nummeret er

  88 24 59 54
  Vil du sikre dyrefri forskning i fremtiden?

  Af etiske grunde er det vigtigt at støtte dyrefri forskning. Ikke blot fordi dyrene skånes for lidelser, men fordi forskningsresultaterne er menneske-relevante og ikke forstyrres af, at være udført i en helt anden organisme.
  Forsøgsdyrenes Værn finansierer forskning, der kan erstatte dyreforsøg og vi har en seriøs, proaktiv tilgang til udfasning af forsøgsdyr i medicinsk forskning – helt i tråd
  med EU-direktivet på området.
  Forsøgsdyrenes Værn mener, at en fuldstændig erstatning af dyreforsøg med andre metoder på sigt vil føre til teknologisk innovation, fremme lægevidenskaben og levere pålidelige data, der er relevante for mennesker.
  Hjælp forsøgsdyrene – giv din støtte på: 1551-4 69 82 82 eller MobilePay 55 88 70
  Gaver er fradragsberettigede efter SKAT’s regler, men husk i så fald at oplyse cpr.nr. hér.
  Læs om nogle af de projekter Forsøgsdyrenes Værn har støttet her…

  Databaseanalyser er bedre end dyreforsøg.

  MobilePay 55 88 70