forsøgsdyrenes værn LFV

Foreningen

Landsforeningen Forsøgsdyrenes Værn er stiftet i 1963. Formålsparagraf: Foreningens formål er at virke for afskaffelsen af alle lidelsesvoldende dyreforsøg. For at nå dette mål er Foreningen især beskæftiget med:
  • at påvirke lovgivningen om forsøgsdyr.
  • at udbrede kendskabet til forskning, hvor anvendelse af dyr kan begrænses eller erstattes af andre metoder.
  • at støtte forskning i og udvikling af metoder uden brug af dyr.
  • at påvirke brugerne af forsøgsdyr, til at anvende mere humane metoder i deres forskning og behandling af forsøgsdyr.
  • at udbrede kendskabet til forsøgsdyrenes kår.
  • at samarbejde internationalt med henblik på at indføre lovgivning, hvor en sådan ikke findes, samt forbedre eksisterende lovgivning.
  • at holde sig orienteret om den europæiske politik og lovgivning, så vi til enhver tid kan tale forsøgsdyrenes sag i EU.
Læs mere om Forsøgsdyrenes Værns arbejde under de forskellige menupunkter. Loven om dyreforsøg er på Foreningens initiativ blevet revideret i 1977, 1987, 1993 og er senest revideret i 2011. Foreningens indflydelse er afhængig af antallet mennesker, der ønsker at støtte Foreningens arbejde gennem medlemskab.  Se under medlemskab. Kontingent: 175 kr. om året. Foreningen har i dag knap 14.000 medlemmer. Forsøgsdyrenes Værn er permanent fritaget for arveafgift. 0% til staten – 100% til dyrene. Forsøgsdyrenes Værn er tilsluttet European Coalition to End Animal Experiments (ECEAE) og International Association Against painful Experiments on Animals (IAAPEA). Forsøgsdyr er glemte dyr – det arbejder vi på at ændre [socialring]

Har du en kort besked, kan du skrive til os hér. Du kan alternativt lægge en besked hos det firma der passer telefon for os — nummeret er

 88 24 59 54

Forsøgsdyrenes-Værn-støt-dyrefriforskning
Vil du sikre dyrefri forskning i fremtiden?

Af etiske grunde er det vigtigt at støtte dyrefri forskning. Ikke blot fordi dyrene skånes for lidelser, men fordi forskningsresultaterne er menneske-relevante og ikke forstyrres af, at være udført i en helt anden organisme.
Forsøgsdyrenes Værn finansierer forskning, der kan erstatte dyreforsøg og vi har en seriøs, proaktiv tilgang til udfasning af forsøgsdyr i medicinsk forskning – helt i tråd
med EU-direktivet på området.
Forsøgsdyrenes Værn mener, at en fuldstændig erstatning af dyreforsøg med andre metoder på sigt vil føre til teknologisk innovation, fremme lægevidenskaben og levere pålidelige data, der er relevante for mennesker.
Hjælp forsøgsdyrene – giv din støtte på: 1551-4 69 82 82 eller
MobilePay 55 88 70
Mærk dit bidrag Dyrefri Forskning.
Gaver er fradragsberettigede efter SKAT’s regler, men husk i så fald at oplyse cpr.nr. hér.
Læs om nogle af de projekter Forsøgsdyrenes Værn har støttet her…

Hajer og Covid-19

En halv million hajer risikerer at blive dræbt ved fremstilling af Covid-19-vaccine.

Databaseanalyser er bedre end dyreforsøg.

_________________________

_________________________

Brugte frimærker modtages med tak

_________________________

_________________________