forsøgsdyrenes værn

Brev til mauritisk ambassadør

Dear XXXX (navn på ambassadør i det pågældende land)

I am shocked to learn that Mauritius allows the trapping, breeding and export of primates for research. I am furthermore deeply concerned by the impending Pre-Clinical Research bill, which if adopted, will promote the use of animals in research in Mauritius itself; in particular the long-tailed macaque which is likely to be the main species to be used in the research facilities.

At a time when the use of primates in research is increasingly being challenged in Europe and elsewhere, the establishment of primate testing facilities in Mauritius will simply encourage further use of these animals.

In addition to the ethical objections regarding the use of primates in research, there are also strong scientific arguments against their use. Because of biological differences between humans and other species, the results of such research cannot be safely and reliably extrapolated to humans.

I appeal to the Government of Mauritius to take immediate action and lead the way by adopting modern non-animal alternative technologies rather than encouraging the archaic and cruel practice of animal testing to continue. 

 

Yours Sincerely

(din underskrift og adresse)

Se listen over mauritiske ambassader hér, for at finde adresse eller e-postadresse at sende til.

Har du en kort besked, kan du skrive til os hér. Du kan alternativt lægge en besked hos det firma der passer telefon for os — nummeret er

 88 24 59 54

Køb vinterkort

Køb julekort

Forsøgsdyrenes-Værn-støt-dyrefriforskning
Vil du sikre dyrefri forskning i fremtiden?

Af etiske grunde er det vigtigt at støtte dyrefri forskning. Ikke blot fordi dyrene skånes for lidelser, men fordi forskningsresultaterne er menneske-relevante og ikke forstyrres af, at være udført i en helt anden organisme.
Forsøgsdyrenes Værn finansierer forskning, der kan erstatte dyreforsøg og vi har en seriøs, proaktiv tilgang til udfasning af forsøgsdyr i medicinsk forskning – helt i tråd
med EU-direktivet på området.
Forsøgsdyrenes Værn mener, at en fuldstændig erstatning af dyreforsøg med andre metoder på sigt vil føre til teknologisk innovation, fremme lægevidenskaben og levere pålidelige data, der er relevante for mennesker.
Hjælp forsøgsdyrene – giv din støtte på: 1551-4 69 82 82 eller
MobilePay 55 88 70
Mærk dit bidrag Dyrefri Forskning.
Gaver er fradragsberettigede efter SKAT’s regler, men husk i så fald at oplyse cpr.nr. hér.
Læs om nogle af de projekter Forsøgsdyrenes Værn har støttet her…

Databaseanalyser er bedre end dyreforsøg.

_________________________

_________________________

_________________________