Hollands regering har fokus på dyrefri metoder

Der har i den sidste tid været forlydender om, at Holland vil stoppe anvendelsen af forsøgsdyr. Det er ikke korrekt. Et forslag – vedtaget i Parlamentet tidligere i år – slår imidlertid fast, at Holland ønsker at være førende inden for udvikling og brug af dyrefri forskningsmetoder.
Det vil dog ikke ændre noget for de dyr, der fortsat kommer til at indgå i forsøg. holland3 Innovative forskningsmetoder Det nationale udvalg, som bl.a. rådgiver forskere, forskningsinstitutters dyrevelfærdsorganer og økonomiministeriet, fremsatte en anmodning om, at Holland udfaser brugen af forsøgsdyr inden år 2025. Men forsøgsdyrsbrugere følte sig noget truede og var straks ude at forsvare brugen af dyr. Det resulterede i, at formuleringen blev ændret til, at man skal ”fremme brugen af innovative forskningsmetoder uden brug af dyr.” Det har stor betydning, at det hollandske parlament har fået fokus på, at forskning med dyr både påfører dyrene lidelse og også giver upålidelige resultater, som ikke umiddelbart kan overføres til mennesker, OG at vejen frem er at satse på dyrefri forskningsmetoder. Regeringen arbejder nu på en tids- og køreplan for at føre beslutningen ud i livet.        

Hajer og Covid-19

En halv million hajer risikerer at blive dræbt ved fremstilling af Covid-19-vaccine.

Har du en kort besked, kan du skrive til os hér. Du kan alternativt lægge en besked hos det firma der passer telefon for os — nummeret er

 88 24 59 54

Køb vinterkort

Databaseanalyser er bedre end dyreforsøg.

_________________________

_________________________

Brugte frimærker modtages med tak

_________________________

_________________________