forsøgsdyrenes værn

Forsøg med landbrugsdyr

Forsøg med landbrugsdyr omfatter som oftest dyr, der holdes i intensive staldsystemer, såsom kreaturstalde, grisestalde og burhønseanlæg. Al landbrugsforskning er rettet mod at øge produktiviteten og fortjenesten på basis af de dyr, der i det intensive landbrug avles til fødevarer og produkter.

Forsøgene kan for eksempel handle om at skabe øget tilvækst i kvæg, skabe øget produktion af mælk eller æg, øge spæktykkelse eller kødmasse, reducere forekomsten af produktionsnedsættende sygdomme, der er almindelige i det intensive landbrug, dyrefoderforsøg (landbrugs- og kæledyr), samt stress- og selektionsforsøg indenfor pelsavl.

[socialring]

Har du en kort besked, kan du skrive til os hér. Du kan alternativt lægge en besked hos det firma der passer telefon for os — nummeret er

 88 24 59 54

Køb vinterkort

Køb julekort

Forsøgsdyrenes-Værn-støt-dyrefriforskning
Vil du sikre dyrefri forskning i fremtiden?

Af etiske grunde er det vigtigt at støtte dyrefri forskning. Ikke blot fordi dyrene skånes for lidelser, men fordi forskningsresultaterne er menneske-relevante og ikke forstyrres af, at være udført i en helt anden organisme.
Forsøgsdyrenes Værn finansierer forskning, der kan erstatte dyreforsøg og vi har en seriøs, proaktiv tilgang til udfasning af forsøgsdyr i medicinsk forskning – helt i tråd
med EU-direktivet på området.
Forsøgsdyrenes Værn mener, at en fuldstændig erstatning af dyreforsøg med andre metoder på sigt vil føre til teknologisk innovation, fremme lægevidenskaben og levere pålidelige data, der er relevante for mennesker.
Hjælp forsøgsdyrene – giv din støtte på: 1551-4 69 82 82 eller
MobilePay 55 88 70
Mærk dit bidrag Dyrefri Forskning.
Gaver er fradragsberettigede efter SKAT’s regler, men husk i så fald at oplyse cpr.nr. hér.
Læs om nogle af de projekter Forsøgsdyrenes Værn har støttet her…

Databaseanalyser er bedre end dyreforsøg.

_________________________

_________________________

_________________________