forsøgsdyrenes værn

Forsøg på dyr

Læs om forskellige typer af dyreforsøg:

Forsøg med alkohol

Forsøg med narkotiske stoffer

Allergitest

Tobaksforsøg

Forsøg med fedme og diabetes

Forskning om Multipel Sklerose (MS)

Genetisk manipulering

Kosmetiktests

Forsøg med landbrugsdyr

Nikotinforsøg på drægtige dyr

Forsøg med ny psykofarmaka

Skydningsøvelser på dyr

Testning af solbeskyttelsesmidler

Vaccinetestning

[socialring]

Har du en kort besked, kan du skrive til os hér. Du kan alternativt lægge en besked hos det firma der passer telefon for os — nummeret er

 88 24 59 54

Ved udskrivning af medlemsbrev er der desværre sket en fejl, så nogle har fået 2 eksemplarer af det udsendte materiale (girokort og blad). Det undskylder vi meget – en menneskelig fejl ligger bag.

Køb vinterkort

Forsøgsdyrenes-Værn-støt-dyrefriforskning
Vil du sikre dyrefri forskning i fremtiden?

Af etiske grunde er det vigtigt at støtte dyrefri forskning. Ikke blot fordi dyrene skånes for lidelser, men fordi forskningsresultaterne er menneske-relevante og ikke forstyrres af, at være udført i en helt anden organisme.
Forsøgsdyrenes Værn finansierer forskning, der kan erstatte dyreforsøg og vi har en seriøs, proaktiv tilgang til udfasning af forsøgsdyr i medicinsk forskning – helt i tråd
med EU-direktivet på området.
Forsøgsdyrenes Værn mener, at en fuldstændig erstatning af dyreforsøg med andre metoder på sigt vil føre til teknologisk innovation, fremme lægevidenskaben og levere pålidelige data, der er relevante for mennesker.
Hjælp forsøgsdyrene – giv din støtte på: 1551-4 69 82 82 eller
MobilePay 55 88 70
Gaver er fradragsberettigede efter SKAT’s regler, men husk i så fald at oplyse cpr.nr. hér.
Læs om nogle af de projekter Forsøgsdyrenes Værn har støttet her…

Databaseanalyser er bedre end dyreforsøg.

_________________________

_________________________

_________________________