Valget står for døren! Hvad vil partierne gøre for forsøgsdyrene?

Forsøgsdyrenes Værn stillede dyreværnsordførerne for de forskellige partier tre spørgsmål. Med hvert spørgsmål fulgte en uddybning. Tre partier har sendt os et svar indtil nu. Læs vores spørgsmål og deres svar.

Spørgsmål 1

Har dit parti til hensigt at arbejde for at opfylde kravet i EU-lovgivning om, at en andel af den nationale forskningsstøtte øremærkes til forskning i metoder, der kan afløse dyreforsøg? enhedslisten_logo Enhedslisten: Ja. KD_Logo KristenDemokraterne: Ja. KristenDemokraterne ønsker at begrænse brugen af forsøgsdyr mest mulig, så naturligvis skal forskning på området prioriteres. Dansk folkepartiDansk Folkeparti: Ja. Øvrige partier: Intet svar.

Spørgsmål 2

Har dit parti til hensigt at arbejde for, at der udarbejdes en EU-strategi for at mindske antallet af genmanipulerede forsøgsdyr? enhedslisten_logo Enhedslisten: Ja. KD_Logo KristenDemokraterne: Ja. KristenDemokraterne mener at manipulering med gener skal bruges med enorm omtanke. Både for dyrenes skyld, og hvis manipulerede dyr ved en fejl slap ud i naturen. Dansk folkeparti Dansk Folkeparti: Ja. Vi mener generelt man bør stræbe efter der bliver brugt færre forsøgsdyr deriblandt også genmanipulerede. Øvrige partier: Intet svar.

Spørgsmål 3

Har dit parti til hensigt at arbejde for på EU-niveau at fastsætte en frist for at forbyde den kategori af dyreforsøg, som udsætter dyrene for ”betydelig belastning”? enhedslisten_logo Enhedslisten: Ja. KD_Logo KristenDemokraterne: Ja. KristenDemokraterne støtter en forpligtende slutdato for anvendelse af denne type af dyreforsøg. Datoen skal dog være realistisk, så forsøgene ikke blot flyttes til lande udenfor EU, hvor det er udenfor vores kontrol. Dansk folkeparti Dansk Folkeparti: Ja. Øvrige partier: Intet svar.

Hajer og Covid-19

En halv million hajer risikerer at blive dræbt ved fremstilling af Covid-19-vaccine.

Har du en kort besked, kan du skrive til os hér. Du kan alternativt lægge en besked hos det firma der passer telefon for os — nummeret er 88 24 59 54

Køb vinterkort

Databaseanalyser er bedre end dyreforsøg.

_________________________

_________________________

Brugte frimærker modtages med tak

_________________________

_________________________