Giftighedstesten MARA

For nogle år siden blev en ny og effektiv metode til at undersøge kemikaliers giftighed uden dyreforsøg præsenteret ved Karolinska Instituttet i Sverige.

Det var civilingeniør Jenny Gabrielson som i en afhandling beskrev arbejdet med at udvikle og beregne MARA, Microbial Assay for Risk Assesment. Teknikken bygger på anvendelsen af bakterier som indikator-organismer i forskningen. Det særlige ved MARA er, at den gør det muligt at måle et kemisk stofs giftighedseffekt på en række forskellige bakterier på samme tid.

Resultaterne fra de forskellige bakterier danner et slags ”giftighedsfingeraftryk” for det bestemte kemikalie. Dette ”fingeraftryk” kan sidenhen sammenlignes med fingeraftryk fra andre kemikalier med kendte giftige egenskaber, som findes lagrede i en database.

”Vi har udviklet en sikker og reproducerbar metode til måling af et stofs giftighed”, siger Jenny Gabrielson. Normalt udføres sådanne tests på dyr. Metoden gør det muligt hurtigt og effektivt at måle kemikalier og andre stoffers giftighed – uanset hvilken type, det drejer sig om.

[socialring]

Hajer og Covid-19

En halv million hajer risikerer at blive dræbt ved fremstilling af Covid-19-vaccine.

Har du en kort besked, kan du skrive til os hér. Du kan alternativt lægge en besked hos det firma der passer telefon for os — nummeret er

 88 24 59 54

Køb vinterkort

Databaseanalyser er bedre end dyreforsøg.

_________________________

_________________________

Brugte frimærker modtages med tak

_________________________

_________________________