forsøgsdyrenes værn

Ames-test til at måle mutagenicitet

I denne test anvendes bakterier til at teste, om et stof skader DNA’et (DNA er lange molekyler, der bærer vore arveegenskaber), og således eventuelt er kræftfremkaldende. Metoden blev opfundet af en amerikansk forsker ved navn Bruce Ames i 1975.

I testen benytter man en bakteriestamme, som for at kunne vokse behøver aminosyren histidin (som oftest bruges salmonellabakterien). Hvis der sker kontakt med et stof, som fremkalder mutationer, muterer en del af bakterierne således, at de ikke længere behøver histidin for at kunne vokse.

Efter 48 timer tæller forskeren antallet af bakteriekolonier som gror uden histidin, og kommer så frem til det antal som igen fortæller, hvor stærkt mutagent emnet er. Er et emne mutagent, er der en vis sandsynlighed for, at det er kræftfremkaldende, idet kræft begynder med cellemutation.

[socialring]

Har du en kort besked, kan du skrive til os hér. Du kan alternativt lægge en besked hos det firma der passer telefon for os — nummeret er

 88 24 59 54

Køb vinterkort

Køb julekort

Forsøgsdyrenes-Værn-støt-dyrefriforskning
Vil du sikre dyrefri forskning i fremtiden?

Af etiske grunde er det vigtigt at støtte dyrefri forskning. Ikke blot fordi dyrene skånes for lidelser, men fordi forskningsresultaterne er menneske-relevante og ikke forstyrres af, at være udført i en helt anden organisme.
Forsøgsdyrenes Værn finansierer forskning, der kan erstatte dyreforsøg og vi har en seriøs, proaktiv tilgang til udfasning af forsøgsdyr i medicinsk forskning – helt i tråd
med EU-direktivet på området.
Forsøgsdyrenes Værn mener, at en fuldstændig erstatning af dyreforsøg med andre metoder på sigt vil føre til teknologisk innovation, fremme lægevidenskaben og levere pålidelige data, der er relevante for mennesker.
Hjælp forsøgsdyrene – giv din støtte på: 1551-4 69 82 82 eller
MobilePay 55 88 70
Mærk dit bidrag Dyrefri Forskning.
Gaver er fradragsberettigede efter SKAT’s regler, men husk i så fald at oplyse cpr.nr. hér.
Læs om nogle af de projekter Forsøgsdyrenes Værn har støttet her…

Databaseanalyser er bedre end dyreforsøg.

_________________________

_________________________

_________________________