Dyrefri testmetoder

Ufatteligt mange dyr verden over lader livet i forbindelse med testning af produkter. Det kan f.eks. være husholdnings- og (udenfor EU) kosmetiske produkter, træbeskyttelsesmidler, maling, ukrudtsmidler og mange flere. Men der er sket store fremskridt inden for moderne teknologi. Det har resulteret i nye testmetoder, som er mere sikre, troværdige og nyskabende.

De nye metoder sparer ikke alene forsøgsdyr – de giver ofte de ønskede data på kortere tid og med færre udgifter end ved brugen af traditionelle dyreforsøgsmetoder. Også selvom en enkelt alternativ testmetode ikke kan erstatte et dyreforsøg, så kan et firma i stedet anvende et batteri af alternative metoder. Det sparer dyreliv og giver samtidig sikre data. En producent kan over for myndighederne også henvise til lister over allerede kendte, sikre stoffer, såvel som til historiske data for det pågældende stof, som bl.a. fortæller om stoffets kemiske struktur. Endelig er kliniske studier med mennesker en accepteret og værdifuld måde at teste et produkt på.

Stem-Cell-culture-in-laboratory[1], redigered

Nogle af de mest anvendte testmetoder ved produktafprøvning uden brug af dyr:

Agarose Diffusions Metoden anvendes til at bestemme giftigheden af plastic og andre syntetiske materialer, som bl.a. anvendes i medicinsk udstyr, der kommer i kontakt med menneskevæv. Testen udføres ved at humane celler og en lille smule af testmaterialet anbringes i en beholder, hvor de to dele holdes adskilt af et tyndt lag agarose (udtræk af vandplanten agar). Hvis testmaterialet virker irriterende, vil der dannes en rand af døde celler rundt om teststoffet.

Computer- og matematiske modeller kan forudsige et stofs irritation på basis af fysiske og kemiske strukturer og indhold.

EpiDerm og SkinEthic anvender normale celler, eksempelvis fra omskårne drengebørns forhud. Cellerne dyrkes og vokser til tredimensionelt væv, som kan anvendes til testning af hudirritation, til absorptionsstudier og til basal forskning i hud.

EpiOcular anvender væv fremstillet ligesom ovennævnte, men af en karaktér, som er mere sammenlignelig med cornea, hornhinden, som er det yderste lag, der dækker øjet.

Epipack Testen anvender lag af klonede, humane hudceller til at vurdere menneskets reaktion på et hudirriterende stof.

Irritection Assay anvender et protein-fremmende system til at vurdere irritation. De ændringer fremmede stoffer forårsager, er en indikation af en potentiel irritation for øje- og hudvæv.

Skintex anvender græskarskal i efterligningen af menneskehuds reaktion på et potentielt hudirriterende stof.

Testskin anvender menneskehud dyrket i sterile plasticbeholdere og har samme anvendelsesområde som ovenstående.

Læs mere om dyrefri testmetoder:
Computermodeller
Testning af hudirritation
Dyrefri testning af solbeskyttelsesmidler
Matematiske modeller
Dyrket hornhinde til test af øjenirritation
Nerveceller til test af mild øjenirritation
Virtuel lever til testning
Placenta til test af skadelige stoffers passage
Giftighedstest Agarose Diffusions-metoden
Giftighedstest MARA
Ames-test til at måle mutagenicitet
Dyrefri test for hud- og luftvejsallergier
Laboratoriedyrket hud erstatter forsøgsdyr

[socialring]

Har du en kort besked, kan du skrive til os hér. Du kan alternativt lægge en besked hos det firma der passer telefon for os — nummeret er

33 32 00 16
Vil du sikre dyrefri forskning i fremtiden?

Af etiske grunde er det vigtigt at støtte dyrefri forskning. Ikke blot fordi dyrene skånes for lidelser, men fordi forskningsresultaterne er menneske-relevante og ikke forstyrres af, at være udført i en helt anden organisme.
Forsøgsdyrenes Værn finansierer forskning, der kan erstatte dyreforsøg og vi har en seriøs, proaktiv tilgang til udfasning af forsøgsdyr i medicinsk forskning – helt i tråd
med EU-direktivet på området.
Forsøgsdyrenes Værn mener, at en fuldstændig erstatning af dyreforsøg med andre metoder på sigt vil føre til teknologisk innovation, fremme lægevidenskaben og levere pålidelige data, der er relevante for mennesker.
Hjælp forsøgsdyrene – giv din støtte på: 1551-4 69 82 82 eller MobilePay 55 88 70
Gaver er fradragsberettigede efter SKAT’s regler, men husk i så fald at oplyse cpr.nr. hér.
Læs om nogle af de projekter Forsøgsdyrenes Værn har støttet her…

MobilePay 55 88 70