forsøgsdyrenes værn

RNAi til at slukke gener

I 2006 blev Nobelprisen i medicin givet til Andrew Z. Fire og Craig C. Mello for deres opdagelse af en proces til at slukke et gen i en celle ved hjælp af en metode kaldet RNA-interferens (RNAi).

Generne fortæller celler hvilke proteiner der skal fremstilles i cellerne. Dette gøres gennem at et gen sender RNA som indeholder en opskrift på det ønskede protein. RNA sendes til cellens ribosomer, som tilvirker proteiner. Men forskerne har nu opdaget hvordan man kan stoppe et RNA som koder for tilvirkning af et specifikt protein fra at nå frem til ribosomerne. På denne måde kan man hindre et gen fra at udtrykke sig. Denne teknik kaldes RNA-interferens.

Metoden kan ved visse tilfælde anvendes til at erstatte anvendelsen af såkaldte “knockout-mus”. Knockout-mus er mus som forskere gennem genetisk manipulation har slået ud forskellige gener hos. Knockout-mus anvendes i dag i stort set alle områder af biomedicin, fra grundforskning til udviklingen af nye terapier.

Genetisk manipulation af mus for at efterligne menneskelige sygdomme har vist sig upålidelig: selv når musene har fået de samme sygdomsgener, kan proteinerne variere mellem arterne. Med formålet at producere bedre modeller end musmodeller, sker nu forskning med dyrkede menneskelige celler sammen med anvendelsen af RNAi-teknikken.

[socialring]

Har du en kort besked, kan du skrive til os hér. Du kan alternativt lægge en besked hos det firma der passer telefon for os — nummeret er

 88 24 59 54

Køb vinterkort

Køb julekort

Forsøgsdyrenes-Værn-støt-dyrefriforskning
Vil du sikre dyrefri forskning i fremtiden?

Af etiske grunde er det vigtigt at støtte dyrefri forskning. Ikke blot fordi dyrene skånes for lidelser, men fordi forskningsresultaterne er menneske-relevante og ikke forstyrres af, at være udført i en helt anden organisme.
Forsøgsdyrenes Værn finansierer forskning, der kan erstatte dyreforsøg og vi har en seriøs, proaktiv tilgang til udfasning af forsøgsdyr i medicinsk forskning – helt i tråd
med EU-direktivet på området.
Forsøgsdyrenes Værn mener, at en fuldstændig erstatning af dyreforsøg med andre metoder på sigt vil føre til teknologisk innovation, fremme lægevidenskaben og levere pålidelige data, der er relevante for mennesker.
Hjælp forsøgsdyrene – giv din støtte på: 1551-4 69 82 82 eller
MobilePay 55 88 70
Mærk dit bidrag Dyrefri Forskning.
Gaver er fradragsberettigede efter SKAT’s regler, men husk i så fald at oplyse cpr.nr. hér.
Læs om nogle af de projekter Forsøgsdyrenes Værn har støttet her…

Databaseanalyser er bedre end dyreforsøg.

_________________________

_________________________

_________________________