forsøgsdyrenes værn

Dyrket skeletmuskulatur i diabetesforskning

Et forskerhold på Karolinska Instituttet i Sverige har udviklet metoder til at dyrke muskelceller. De dyrkes fra både raske forsøgspersoner og patienter med diabetes (sukkersyge), for at kunne sammenligne resultater fra afprøvninger og således studere hvilke gener og proteiner, der er de mest interessante i forbindelse med udviklingen af type 2 diabetes.

Cellerne bliver manipuleret med RNAi-teknik. Forskningen fokuserer på at identificere de underliggende mekanismer, der styrer metaboliske sygdomme såsom diabetes, og det sker blandt andet gennem undersøgelse af insulinresistens i skeletmuskulatur. Den ny metode er unik, og forskergruppen er også den første til på molekylært plan at identificere, hvad der sker med insulin-signalering i muskler fra personer med type-2 diabetes. Den nye model indebærer en reduktion i anvendelsen af knockout-mus (genmanipulerede mus, hvor man har “slukket” et gen) i diabetesforskningen.

Forskergruppen fokuserer også på at undersøge effekten af fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet øger musklers insulinfølsomhed og øger glukosemetabolismen, hvilket er gavnligt for mennesker med diabetes. Eksakt hvordan musklen reagerer på fysisk aktivitet, og hvordan insulinfølsomheden er reguleret i musklen, er noget forskerne gerne vil klarlægge.
Der er hårdt brug for at finde andre metoder på netop dette område, idet mus, der bl.a. er gjort diabetiske, udsættes for store lidelser i løbebåndsforsøg. Forsøg der er helt urimeligt belastende for dyrene.

[socialring]

Har du en kort besked, kan du skrive til os hér. Du kan alternativt lægge en besked hos det firma der passer telefon for os — nummeret er

 88 24 59 54

Køb vinterkort

Køb julekort

Forsøgsdyrenes-Værn-støt-dyrefriforskning
Vil du sikre dyrefri forskning i fremtiden?

Af etiske grunde er det vigtigt at støtte dyrefri forskning. Ikke blot fordi dyrene skånes for lidelser, men fordi forskningsresultaterne er menneske-relevante og ikke forstyrres af, at være udført i en helt anden organisme.
Forsøgsdyrenes Værn finansierer forskning, der kan erstatte dyreforsøg og vi har en seriøs, proaktiv tilgang til udfasning af forsøgsdyr i medicinsk forskning – helt i tråd
med EU-direktivet på området.
Forsøgsdyrenes Værn mener, at en fuldstændig erstatning af dyreforsøg med andre metoder på sigt vil føre til teknologisk innovation, fremme lægevidenskaben og levere pålidelige data, der er relevante for mennesker.
Hjælp forsøgsdyrene – giv din støtte på: 1551-4 69 82 82 eller
MobilePay 55 88 70
Mærk dit bidrag Dyrefri Forskning.
Gaver er fradragsberettigede efter SKAT’s regler, men husk i så fald at oplyse cpr.nr. hér.
Læs om nogle af de projekter Forsøgsdyrenes Værn har støttet her…

Databaseanalyser er bedre end dyreforsøg.

_________________________

_________________________

_________________________