forsøgsdyrenes værn LFV

Dyrefri metoder

Den bedste måde at komme væk fra dyreforsøg er ved at sætte noget andet i stedet. Forskning i alternativer til dyreforsøg er et område i rivende udvikling, og modsat dyreforsøg giver alternative metoder hurtigere brugbare, pålidelige resultater.

Cell Culture Vessels Microplates

6 gode grunde til at anvende alternativer til dyreforsøg

Videnskabelig: alternative metoder er baseret på moderne teknologi og forudsiger i højere grad risikofaktorer som er relevante for mennesker.

Økonomisk: dyreforsøg er meget bekostelige.

Logistisk: alternative metoder er hurtigere at gennemføre og kræver færre faciliteter.

Etisk: forsøg på dyr er ensbetydende med lidelse.

Lovmæssig: national og international lovgivning kræver reduktion, forbedring og erstatning af dyreforsøg.

Politisk: dyreforsøg er upopulære i befolkningen.

Fra professor, dr. med. Horst Spielmanns indlæg på Second European Workshop of National Platforms on Alternative Methods i Bruxelles.

Læs mere:
Støttede projekter
Dyrefri testmetoder
Dyrefri forskningsmetoder
USA: Lad os samarbejde
Uddanne sig uden dyreforsøg
Forebyg livsstilssygdomme
Organdonation

[socialring]

Har du en kort besked, kan du skrive til os hér. Du kan alternativt lægge en besked hos det firma der passer telefon for os — nummeret er

 88 24 59 54

Forsøgsdyrenes-Værn-støt-dyrefriforskning
Vil du sikre dyrefri forskning i fremtiden?

Af etiske grunde er det vigtigt at støtte dyrefri forskning. Ikke blot fordi dyrene skånes for lidelser, men fordi forskningsresultaterne er menneske-relevante og ikke forstyrres af, at være udført i en helt anden organisme.
Forsøgsdyrenes Værn finansierer forskning, der kan erstatte dyreforsøg og vi har en seriøs, proaktiv tilgang til udfasning af forsøgsdyr i medicinsk forskning – helt i tråd
med EU-direktivet på området.
Forsøgsdyrenes Værn mener, at en fuldstændig erstatning af dyreforsøg med andre metoder på sigt vil føre til teknologisk innovation, fremme lægevidenskaben og levere pålidelige data, der er relevante for mennesker.
Hjælp forsøgsdyrene – giv din støtte på: 1551-4 69 82 82 eller
MobilePay 55 88 70
Mærk dit bidrag Dyrefri Forskning.
Gaver er fradragsberettigede efter SKAT’s regler, men husk i så fald at oplyse cpr.nr. hér.
Læs om nogle af de projekter Forsøgsdyrenes Værn har støttet her…

Hajer og Covid-19

En halv million hajer risikerer at blive dræbt ved fremstilling af Covid-19-vaccine.

Databaseanalyser er bedre end dyreforsøg.

_________________________

_________________________

Brugte frimærker modtages med tak

_________________________

_________________________