forsøgsdyrenes værn LFV

Børn med hjertefejl drager nytte af matematisk modellering

Den kirurgiske og postoperative behandling af børn med medfødte hjertefejl er fortsat en udfordring for lægerne. Man har i årevis forsøgt at løse nogle af de problemer, man støder på ved behandlingen af disse børn, ved at foretage forsøg på dyr, men der er langt mellem hunde og børn. Ved hjælp af matematisk modellering kan virkningerne af operation, og anvendte lægemidlers indvirkning på patienten, imidlertid meget præcist simuleres, og give læger og kirurger bedre indblik i patientbehandlingen. heart2, kontrastMed andre ord kan matematisk modellering være en støtte, når der skal træffes beslutninger i tilfælde med komplekse medfødte hjertefejl. Det giver mulighed for en langt mere præcis, patient-specifik modellering forud for kirurgiske rekonstruktioner, og kan derved forbedre resultaterne. University College of London samarbejder med ledende børnehospitaler for at styrke behandlingstilbuddene til de syge børn.

Har du en kort besked, kan du skrive til os hér. Du kan alternativt lægge en besked hos det firma der passer telefon for os — nummeret er

 88 24 59 54

Forsøgsdyrenes-Værn-støt-dyrefriforskning
Vil du sikre dyrefri forskning i fremtiden?

Af etiske grunde er det vigtigt at støtte dyrefri forskning. Ikke blot fordi dyrene skånes for lidelser, men fordi forskningsresultaterne er menneske-relevante og ikke forstyrres af, at være udført i en helt anden organisme.
Forsøgsdyrenes Værn finansierer forskning, der kan erstatte dyreforsøg og vi har en seriøs, proaktiv tilgang til udfasning af forsøgsdyr i medicinsk forskning – helt i tråd
med EU-direktivet på området.
Forsøgsdyrenes Værn mener, at en fuldstændig erstatning af dyreforsøg med andre metoder på sigt vil føre til teknologisk innovation, fremme lægevidenskaben og levere pålidelige data, der er relevante for mennesker.
Hjælp forsøgsdyrene – giv din støtte på: 1551-4 69 82 82 eller
MobilePay 55 88 70
Mærk dit bidrag Dyrefri Forskning.
Gaver er fradragsberettigede efter SKAT’s regler, men husk i så fald at oplyse cpr.nr. hér.
Læs om nogle af de projekter Forsøgsdyrenes Værn har støttet her…

Hajer og Covid-19

En halv million hajer risikerer at blive dræbt ved fremstilling af Covid-19-vaccine.

Databaseanalyser er bedre end dyreforsøg.

_________________________

_________________________

Brugte frimærker modtages med tak

_________________________

_________________________